BBC gahuza urupapuro rw'itangiriro

Inkuru IRI kw'isonga

n'imvano IMVO

ibiganiro bishya

Ongera wumve ibiganiro by'abagore呐bazamuganga

ibiganiro vyihariye

ivyo gahuza BBC ibahitiramwo